SOLUCIONEM PROBLEMES.

Els socis de Fornesa Advocats, tenim una dilatada experiència personal de més de vint anys en Direccions generals de la banca i d'empreses financeres i informàtiques, experiència que apliquem des de fa més de deu anys a l'assessorament legal dels directius de tot tipus d'empreses nacionals o estrangeres. No tan sols contemplem els aspectes jurídics de qualsevol assumpte que pugui afectar als nostres clients, sinó que, a més, analitzem la seva repercussió en les àrees comercial, financera i productiva de l'empresa, per a trobar juntament amb ells la SOLUCIÓ més adequada, pràctica i econòmica en cada cas.

SOM GENERALISTES.

No proposem solucions preconcebudes. Apliquem el criteri de l'analista diligent, a qualsevol assumpte amb repercussions legals que afecti o pugui afectar al nostre client, i busquem la seva millor resolució estudiant totes les vies possibles al seu abast.

DICTAMEN AMB PRONÒSTIC RAONAT DEL POSSIBLE DESENLLAÇ.

Cas d'entendre que l'assumpte precisa d'una actuació davant els Tribunals, prestem als nostres clients un assessorament plenament satisfactori, tant des del punt de vista de la solució jurídica com del tracte i atenció personal. Però si entenem que li resultarà més pràctic emprendre altre tipus d'actuacions per a solucionar-lo, la nostra àmplia xarxa de relacions en totes les àrees de l'economia productiva ens permet brindar-los l'assessorament i els contactes més adequats per a arribar a la millor solució al menor cost.

LA NOSTRA FUTURA MINUTA CONSTA EN EL PRESSUPOST QUE LLIUREM PER ESCRIT ABANS D'ACCEPTAR QUALSEVOL ENCÀRREC.

Dintre de l'estil empresarial que Fornesa Advocats té perfectament assumit, PRESSUPOSTEM l'actuació que l'assumpte precisa perquè el client pugui fer les seves previsions de pagament i sàpiga a qué atenir-se, en tot moment, respecte al cost que li representaran els nostres serveis..